Waarde

Uit Leepia

Het ondernemend onderwijs stoelt op twee kernwaarden; eigenaarschap en ondernemendheid. De ondernemende leerlingen zijn de baas over het eigen onderwijs. Dat is de oplossing voor kinderen voor wie exact passend onderwijs cruciaal is. Om elke keer weer voor elke leerling een nieuw ontwerp te maken is vanuit het oogpunt van begeleiding niet een reële inspanning. De oplossing ligt er dan in dat de leerling leert het eigen onderwijs zelf op maat te ontwerpen en begeleid wordt in het zelf het roer nemen bij de uitvoering daarvan. Kernwaarden en de daaruit afgeleide van het ondernemend onderwijs zijn daarom:

 • Passie
  • Eigenaarschap
   • Verantwoordelijkheid
    • Waardecreatie
    • Onderneming
   • Lol
    • Zelfgestuurde ontdekking
    • Leren productief te leren
  • Ondernemendheid
   • Persoonlijke ontwikkeling
    • Big Five (persoonlijkheidsdimensies)
    • Gestuurde zelfontdekking
   • Klimaat
    • (Ver)trouw
    • Veilig en sociaal