Verzuimregistratie

Uit Leepia

De uren die een coach een leerling begeleid met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en onderwijs worden door de coach vastgelegd in een urenregistratie. Alleen als een leerling niet het afgesproken aantal begeleid onderwijs uren dreigt te halen, worden de ontbrekende uren als verzuim geregistreerd of gekeken of een aanpassing in de leertijd gewenst is. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als het schoolhoofd niet op tijd of er geen geldige reden (ziekte, een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging of huwelijk of uitvaart) is.