Uitplaatsingsprotocol

Uit Leepia

Dit protocol regelt de standaardafspraken die gelden bij de plaatsing op het Leerparadijs, zoals

  • het arrangement,
  • de wederzijdse verplichtingen,
  • de informatie-uitwisseling,
  • de evaluatiemomenten,
  • bezwarenprocedure ouder(s)/verzorger(s).