Schoolregels

Uit Leepia
  • Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet
  • Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen
  • Ik blijf van de spullen van een ander af
  • Als er ruzie is speel ik niet voor eigen rechter
  • Ik bedreig niemand, ook niet met woorden
  • Ik neem geen wapens of drugs mee naar school
  • Ik gebruik geen geweld
  • Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen
  • Als dat niet helpt, vraag ik een coach om hulp