OPP: verschil tussen versies

Uit Leepia
Regel 1: Regel 1:
 +
 +
== Toegroei-plan ==
 +
De ondersteuning kan ook betekenen dat een jongere (tijdelijk) is aangewezen op verkorte onderwijstijd of op een vervangende onderwijsplek. Voor een lopend schooljaar kan in dat verband een uitwerking plaatsvinden in de vorm van een toegroei-plan. Daarin staat de inzet beschreven die wordt gedaan om voor die jongere de toegroei naar terugkeer naar volledig onderwijs te realiseren. Dit document kan vervolgens tevens gebruikt worden om aan de onderwijsinspectie en aan de leerplicht te laten zien hoe er wordt gewerkt voor deze jongere.
 +
 
== Inhoud ==
 
== Inhoud ==
 
* '''Naam''':
 
* '''Naam''':

Versie van 22 sep 2018 om 08:15

Toegroei-plan

De ondersteuning kan ook betekenen dat een jongere (tijdelijk) is aangewezen op verkorte onderwijstijd of op een vervangende onderwijsplek. Voor een lopend schooljaar kan in dat verband een uitwerking plaatsvinden in de vorm van een toegroei-plan. Daarin staat de inzet beschreven die wordt gedaan om voor die jongere de toegroei naar terugkeer naar volledig onderwijs te realiseren. Dit document kan vervolgens tevens gebruikt worden om aan de onderwijsinspectie en aan de leerplicht te laten zien hoe er wordt gewerkt voor deze jongere.

Inhoud

 • Naam:
 • Geboortedatum:
 • Advies Basisschool:
 • Wens ouder(s)/verzorger(s):
 • Wens Leerling:
 • Klas:
 • Arrangement:
 • Startinformatie Intelligentie gegevens:
 • Didactische gegevens/Leervorderingen:
  • Technische Lezen
  • Spelling
  • Begrijpend Lezen
  • Rekenen-Wiskunde
 • Integratief Beeld:
 • Huidige situatie:
  • Leren (cijfers/niveau)
  • Werkhouding / Werktempo (huiswerkhouding)
  • Sociaal en/of Emotionele problematiek
  • Thuis/Systeem
  • Overig
 • Ondersteuningsbehoefte:
 • Doelen van dit schooljaar:
 • Handelingsadvies:
 • Uitstroomprofiel:
  • Leerroute:
  • Beoogde uitstroomdatum
  • Opmerkingen specifiek t.a.v. vakken (niveau en vorderingen)
  • Onderbouwing uitstroombestemming, leerroute en tijdsbestek op basis van alle gegevens.
 • Ondertekening:
  • Ouder(s)/Verzorger(s)
  • Leerling
  • VO-school van inschrijving