Missie

Uit Leepia

De missie van het Leerparadijs is maatschappelijk ondernemend onderwijs voor de hoog-functionerende scholier met autisme als adequate uitvoering van de wet passend onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de persoonlijke ontwikkeling, het leren van vaardigheden en het gericht zijn op een eigen onderneming, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.