Klimaatmonitor

Uit Leepia

Checklist

Aan de hand van deze lijst checkt het Leerparadijs regelmatig doch minimaal jaarlijks zo objectief mogelijk de veiligheidsbeleving en het welbevinden van haar leerlingen. Wanneer een of meerdere van deze 20 stellingen niet waar zijn voor een leerling dan wordt dit meteen besproken met de leerling. Het Leerparadijs zal in overleg met de leerling en eventuele betrokken alle nodige acties ondernemen opdat de leerling elke stelling onderschrijft.

 1. Ik voel me veilig op school.
 2. Ik vind de regels over hoe we met elkaar om moeten gaan op school duidelijk.
 3. Als ik problemen heb, weet ik bij wie ik moet zijn op school.
 4. Ik kan altijd bij mijn coach terecht.
 5. Niemand pest of plaagt mij.
 6. Ik voel me gewaardeerd om wie ik ben.
 7. Ik pest of plaag geen andere leerlingen.
 8. Ik help medeleerlingen als zij het moeilijk hebben.
 9. Als ik het moeilijk heb, dan helpen mij de coaches.
 10. Ik ga met plezier naar school
 11. Ik voel me op mijn gemak op school
 12. Ik mag op school mijn eigen mening geven
 13. Ik krijg informatie op school over dingen die voor mij belangrijk zijn
 14. Ik mag meepraten over belangrijke beslissingen op school
 15. De coaches hebben interesse in mij
 16. De coaches vinden dat ik veel kan
 17. De coaches geven mij zelfvertrouwen
 18. De coaches helpen mij met anderen om te gaan
 19. De coaches helpen mij met kritiek om te gaan
 20. De coaches houden goed in de gaten hoe het met me gaat