Klimaat

Uit Leepia

Verzorgers en leerlingen hebben een bepalende stem in hoe zij het pedagogisch handelen van de begeleiders en het aanwezige schoolklimaat wensen. Zij geven zelf aan hoe veilig en motiverend de leeromgeving wordt ervaren. Een besluit ten aanzien van het klimaat op school wordt alleen genomen als alle verzorgers en leerlingen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit (consentbeginsel). In dit klimaat staat sociale integratie en actief burgerschap en actief kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten voorop.