Hack the Gap/PVA

Uit Leepia

Kans

We kunnen alle challenges van de hackathon Hack the Gap bereiken door niet meer over de kinderen maar met de kinderen te gaan praten.

Oplossing

Waarom Ondernemend leren goed past bij jongeren met ASS
 • Loyaal aan WIE: Elke jongere met ASS is anders. Dat vraagt maatwerk. Om een maatpak goed in te meten is een uitgebreide persoonsanalyse van de jongere gevraagd. Echter in de praktijk is de inzet van begeleiders beperkt. De oplossing is dat de jongere bewust wordt van zichzelf en wat hij of zij nodig heeft en leert daaraan trouw te zijn.
 • Vrij in HOE: Wat mensen met ASS met elkaar gemeen hebben, is dat ze een hoge mate van zelfstandigheid hebben en een lage mate van conformisme. Om te zorgen dat we het optimale rendement uit jongeren met ASS willen halen, is de oplossing zelfregie over het het eigen leven en leren.
 • Zinvol als WAAROM: De zelfstandigheid en nonconformisme zorgt er ook voor dat het belangrijk is dat de jongeren hetgeen hij of zij doet als zinvol ervaart en een sterke intrinsieke motivatie voelt.
 • Strak op WAT: Om te zorgen dat de jongere wel een duidelijke stip aan de horizon heeft, wordt van het onderwijs gevraagd heel duidelijk te zijn over wat er moet worden geleerd. En dan bedoelen we niet hoofdstuk 3, pagina 4 - legt namelijk ook het hoe vast - maar leerdoelen die scherp zijn geformuleerd.
 • Passend bij WAARTOE: De persoonlijke ontwikkeling, tot welke de bewustwording van een jongere met ASS leidt, zal op een of andere manier gaan verwijzen naar de zogenaamde executieve functies. Deze hogere hersenfuncties worden wel vergeleken met de taken van een ondernemer van een groot bedrijf. Ondernemend gedrag - als cruciaal onderdeel van de 21st century skills - is in het vervolgonderwijs en in de maatschappij erg gewenst. Door dit nu al aan te wakkeren, zal dit qua methode voor mensen met ASS later geen (vaak traumatische) verandering betekenen.

Al deze elementen toegepast in het leren leidt tot ondernemend leren.

Data

De dataset van de hackathon is biased. Er wordt vooral de vinger gelegd bij de leerling, en helemaal niet bij het onderwijs. Dat komt omdat de publiek beschikbare data van CBS en DUO daar niet overgaat en de gegevens over de vraag hoe scholen omgaan met verschillen en de invloed op schooluitval of afstroom afgeschermd is. Via onderwijsinspectie-rapporten kan daarvan iets worden achterhaalt, maar ons advies is om een groot onderzoek te doen naar de relatie tussen differentiatie in onderwijsvormen afgestemd op het kind en de mate van kansengelijkheid binnen de school.

Stappen

 • Zoeken van schoolleiders met als uitgangspunt "het kind op tafel".
 • Regelen van een plek die is ingericht als EM2groningen.
 • Docenten en ouders informeren en plan voorleggen.
 • Eerste aanmeldingen op grond van geschiktheid verkennen.
 • Pilot starten met 12 leerlingen en 2 docenten.
 • Op grond van onderwijsontwerpen van de leerlingen voorzieningen, begeleiding en andere zaken organiseren.
 • Verbreding en verspreiding.

Impact

We richten ons eerst op kinderen met ASS die hoog functioneren. Zij zullen het meeste baat hebben aangezien daar de uitval relatief erg hoog is. Onze ervaring met bijvoorbeeld het entreprenasium laat zien dat een inspirerend voorbeeld doet volgen. In plaats van een apart afgezonderde groep te creëren zoeken we via de leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders de wisselwerking met leeftijdsgenoten.