FAQ

Versie door Rob Slagter (overleg | bijdragen) op 30 sep 2018 om 12:16
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Uit Leepia

Waarom ondernemend leren?

Waarom Ondernemend leren goed past bij jongeren met ASS
 • Loyaal aan WIE: Elke jongere met ASS is anders. Dat vraagt maatwerk. Om een maatpak goed in te meten is een uitgebreide persoonsanalyse van de jongere gevraagd. Echter in de praktijk is de inzet van begeleiders beperkt. De oplossing is dat de jongere bewust wordt van zichzelf en wat hij of zij nodig heeft en leert daaraan trouw te zijn.
 • Vrij in HOE: Wat mensen met ASS met elkaar gemeen hebben, is dat ze een hoge mate van zelfstandigheid hebben en een lage mate van conformisme. Om te zorgen dat we het optimale rendement uit jongeren met ASS willen halen, is de oplossing zelfregie over het het eigen leven en leren.
 • Zinvol als WAAROM: De zelfstandigheid en nonconformisme zorgt er ook voor dat het belangrijk is dat de jongeren hetgeen hij of zij doet als zinvol ervaart en een sterke intrinsieke motivatie voelt.
 • Strak op WAT: Om te zorgen dat de jongere wel een duidelijke stip aan de horizon heeft, wordt van het onderwijs gevraagd heel duidelijk te zijn over wat er moet worden geleerd. En dan bedoelen we niet hoofdstuk 3, pagina 4 - legt namelijk ook het hoe vast - maar leerdoelen die scherp zijn geformuleerd.
 • Passend bij WAARTOE: De persoonlijke ontwikkeling, tot welke de bewustwording van een jongere met ASS leidt, zal op een of andere manier gaan verwijzen naar de zogenaamde executieve functies. Deze hogere hersenfuncties worden wel vergeleken met de taken van een ondernemer van een groot bedrijf. Ondernemend gedrag - als cruciaal onderdeel van de 21st century skills - is in het vervolgonderwijs en in de maatschappij erg gewenst. Door dit nu al aan te wakkeren, zal dit qua methode voor mensen met ASS later geen (vaak traumatische) verandering betekenen.

Al deze elementen toegepast in het leren leidt tot ondernemend leren.

Welke sociaal-emotionele vaardigheden worden verwacht?

Het Leerparadijs opereert cognitief op VWO niveau, maar door tempo-differentiatie kan een HAVO leerling het ook goed volgen. Het sociaal-emotioneel functioneren is voor het Leerparadijs heel belangrijk. Hier ondersteunt maatschappelijk ondernemend leren. Jezelf zien als een onderneming. Dit begint bij jezelf beter leren kennen en ontwikkelen. Dit vraagt regelmatige individuele coaching. Vanuit eigen kracht en zelfkennis leer je steeds beter hoe je in elkaar steekt en wat je dus nodig hebt in communicatie of samenwerking met anderen en leer je dit aangeven. Op leerparadijs is extra zorg voor sociaal emotioneel functioneren, omdat de leerling hier vaak achterstand in hebben vergeleken met leeftijdsgenoten.

 • Omgang met medeleerlingen en samenwerkingsvaardigheden
 • Omgang met volwassenen / docenten
 • Omgaan met regels / afspraken
 • Omgaan met conflicten
 • Omgaan met schakelingen / veranderingen

Wat wordt er gedaan wat betreft leren leren?

Het Leerparadijs heeft veel aandacht voor leren leren, executieve functies, omdat dit bij leerlingen met autisme niet zo gemakkelijk gaat als gemiddeld. In het begin staat daarom zelfontplooiing (Bildung) en zelfbewustwording voorop. Deze verkenning vertaalt zich in concrete ondernemingen door de leerlingen. Van hieruit worden verbindingen gelegd met de reguliere vakken. Naarmate de leerling zich ontwikkelt als slimme leerder, zal er steeds meer focus zijn op de reguliere leerdoelen.

 • Concentratie
 • Motivatie
 • Taakaanpak
 • Plannen en organiseren
 • Hulp vragen en aannemen
 • Aanwezigheid en belastbaarheid

Hoe werkt het Leerparadijs samen met ouders?

Het Leerparadijs werkt nauw samen met de ouders aangezien gedachten, gedragingen en gevoelens wel individueel passend kon worden gekregen bij de leerling, maar dan is het wel erg gewenst als het gezin, hier ook in stimuleert en begrijpt waarom een bepaalde koers, ondernemend leren en leven, wordt gevaren. Wanneer de leerling zich alleen op school aanpast, en thuis en eromheen vervalt in het oude, zonder stimulans van ouders en belangrijke anderen hebben de inspanningen weinig effect. Het hele systeem van het kind wordt gevraagd achter de aanpak te staan. En waar nodig erin te begeleiden om erachter te kunnen staan en het nut ervan in te zien. Het Leerparadijs ziet de ouders als belangrijke ervaringsdeskundigen.

Hoe werkt het Leerparadijs samen met jeugdhulp / gemeente / leerplicht / jeugdarts?

Het Leerparadijs is in nauw contact met de Toegang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en met de gemeente. Het Leerparadijs treed in overleg met instanties om het kind zo goed mogelijk passend onderwijs te bieden.

Hoe werkt het Leerparadijs samen met met reguliere of speciaal voortgezet onderwijs?

In het algemeen zoekt het Leerparadijs graag de samenwerking op met het reguliere of speciaal voortgezet onderwijs. Belangrijk startpunt daarbij is dat aan alle voorwaarden voor de leerling kan worden voldaan om passend onderwijs te bieden. Helaas is de ervaring tot nu toe binnen het regulier onderwijs dat dit nog niet haalbaar is gebleken, daartoe is het Leerparadijs juist opgericht. Overstappen kan aangezien het Leerparadijs voldoet aan de leerdoelen van het regulier onderwijs.

Welke mogelijkheden zijn er om een diploma te halen?

Het Leerparadijs biedt de mogelijkheid om een VWO of Havo diploma te halen middels deelcertificaten.

Hoe is de inspraak van scholieren geregeld?

Scholieren zijn eigenaar van hun eigen leren op het leerparadijs. Iedere scholier heeft een unieke lap op een gezamenlijke onderwijsdeken die het Leerparadijs heet. Men vormt deze deken op basis van gelijkwaardigheid. Dit uit zich in de besluitvorming (sociocratie), waarin wordt gestreefd naar consensus.