Elektronische Leeromgeving

Uit Leepia

Op elo.leerparadijs.nl (let op geen www als prefix) hebben alle betrokkenen een eigen account. Leerlingen zijn bij ons niet alleen de student van een cursus, maar de course creator en manager (zogenaamde system roles in de elo) van zelfbedachte cursussen.

Cursussen

Als course creator kun je in de Site Administration onder Courses en Manage courses and categories een cursus aanmaken. Als je een eigen cursus aanmaakt, bedenk dan een korte en lange naam die meteen beschrijft waar de cursus overgaat.

Leerdoelen

De volgende stap is het bedenken wat je met de cursus precies leert. Daarvoor kun je in de Site Administration onder Competencies en Competency frameworks neuzen voor leerdoelen die je met de cursus zou kunnen bereiken. Ook kun je aldaar zelf leerdoelen toevoegen als ze er niet bij staan. Standaard werken we met ECTS als Scale, waarbij de Scale Value 1 als default wordt gezet. We kennen als Taxonomies voor eindexamenprogramma's op Level 1 = Domain, Level 2 = Level, Level 3 = Competency en Level 4 = Skill.