Crazy-Guilt

Uit Leepia

Om een robuuste en ondernemende organisatie neer te zetten werkt het Leerparaijs met het wetenschappelijk model van Effectuation namelijk het Crazy-Guilt principe, waarbij stakeholders zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen lap op de deken. Zelf verantwoordelijk ten aanzien van alle onderneming-aspecten zoals product, personeel, prijs, plaats, promotie enzovoort. Door deze zelfselectie en zelfverantwoordelijkheid reduceren entrepreneurs volgens onderzoekers onzekerheden en co-creëren alle partners vanuit hun eigen expertise. Er is zodoende geen sterke centrale aansturing nodig die door ondernemende mensen als remmend zal worden ervaren, en uiteindelijk deze mensen wegjaagt zoals is gebleken bij de Coöperatieve Vereniging Entreprenasium U.A. Een sterke commitment om de lappen slim aan elkaar te naaien ontstaat bij ondernemende stakeholders door eigenaarschap van de eigen lap in combinatie met de wederzijdse afhankelijkheid met “vrienden”.