Coöperatief gepersonaliseerd leren

Uit Leepia

Ondernemend leren vraagt vanuit individuele motieven samenwerken met anderen zonder schotten als school, leerjaar, leerniveau of leerproblematiek. Maatschappelijk ondernemend leren gaat niet zozeer om een eigen bedrijf op te zetten, maar jezelf als een onderneming in de maatschappij zien. Onderwijs als spiegel van de maatschappij waarin mensen zich vanuit persoonlijke passies en talenten aan elkaar binden, ongeacht achtergrond of sociale positie om samen aan een betere wereld te bouwen. Geen ondernemend iemand kan iets bereiken zonder mensen die bereid zijn het werk te kunnen en willen verzetten. Ondernemende mensen kunnen anderen inspireren om ook zich meer ondernemend te gaan gedragen. Een wisselwerking die het wederzijds respect verstrekt door een zichtbare bijdrage en waarde van iedere betrokkene.