Arrangement

Versie door Rob Slagter (overleg | bijdragen) op 30 sep 2018 om 12:17
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Uit Leepia

Een arrangement op het Leerparadijs is opgebouwd uit kleine zorg- en onderwijsbouwstenen. Een jongere neemt op het Leerparadijs een van de drie onderstaande type arrangementen mee;

Zorgarrangement

De jongere die eerst zorg nodig heeft voordat het kan deelnemen aan het passend onderwijs, doet alleen een beroep op een zorgarrangement. Ouders hebben als gezagsdrager van de leerling de taak om zorg-ondersteuning aan te vragen. Zij kunnen hierbij gebruik maken van het diagnostisch rapport, omdat daarin de behoefte aan zorg al is uitgewerkt.

Onderwijsarrangement

Jongeren die beroep kunnen doen op passend onderwijs hebben altijd een onderwijsarrangement. In het ontwikkelingsperspectief is beschreven wat de individuele ondersteuningsbehoefte daarbij is.

Onderwijs-zorgarrangement

Eventueel wordt dit onderwijsarrangement vergezeld van voorwaardenscheppende zorg. De beschikbare mogelijkheden/budget vanuit de kaders van Passend Onderwijs en die vanuit de Jeugdwet/WMO worden in dat geval gecombineerd in een onderwijs-zorgarrangement. Het gaat dan om jongeren voor wie de beschikbare onderwijsondersteuning vanuit het passend onderwijs (binnen de eigen school of het samenwerkingsverband) niet toereikend en passend is om tot effectief leren te komen. Door daar voorwaardenscheppende zorg vanuit de Jeugdwet/WMO (de woongemeente is dan verantwoordelijk) aan toe te voegen, kunnen wel de voorwaarden worden gecreëerd voor dit individuele maatwerk. Ook deze zorg dienen door de ouders bij de gemeente te worden aangevraagd. Zij kunnen hierbij gebruik maken van het diagnostisch rapport en het ontwikkelingsperspectief samen.