21st century skills

Uit Leepia

Het onderwijs in Europa staat voor de uitdaging om de verschuiving van een kenniseconomie naar een innovatie-economie te ondersteunen. Het aansluiten bij een innovatie-economie vraagt een andere inrichting van het onderwijs dan nu het geval is. Als we het hebben over de 21st century skills dan doelen we op de vaardigheden - en de koppeling met kennis en houdingen - die nodig zijn om optimaal mee te doen in de toekomstige samenleving. Een ondernemende, creatieve, betrokken en nieuwsgierige houding wordt gevraagd. Het Entreprenasium-concept is een best practice als het gaat om de 21st century skills. Het Leerparadijs beschikt over het Entreprenasium-concept.