Ondernemend leren

Uit Leepia
Waarom Ondernemend leren goed past bij jongeren met ASS
  • Loyaal aan WIE: Elke jongere met ASS is anders. Dat vraagt maatwerk. Om een maatpak goed in te meten is een uitgebreide persoonsanalyse van de jongere gevraagd. Echter in de praktijk is de inzet van begeleiders beperkt. De oplossing is dat de jongere bewust wordt van zichzelf en wat hij of zij nodig heeft en leert daaraan trouw te zijn.
  • Vrij in HOE: Wat mensen met ASS met elkaar gemeen hebben, is dat ze een hoge mate van zelfstandigheid hebben en een lage mate van conformisme. Om te zorgen dat we het optimale rendement uit jongeren met ASS willen halen, is de oplossing zelfregie over het het eigen leven en leren.
  • Zinvol als WAAROM: De zelfstandigheid en nonconformisme zorgt er ook voor dat het belangrijk is dat de jongeren hetgeen hij of zij doet als zinvol ervaart en een sterke intrinsieke motivatie voelt.
  • Strak op WAT: Om te zorgen dat de jongere wel een duidelijke stip aan de horizon heeft, wordt van het onderwijs gevraagd heel duidelijk te zijn over wat er moet worden geleerd. En dan bedoelen we niet hoofdstuk 3, pagina 4 - legt namelijk ook het hoe vast - maar leerdoelen die scherp zijn geformuleerd.
  • Passend bij WAARTOE: De persoonlijke ontwikkeling, tot welke de bewustwording van een jongere met ASS leidt, zal op een of andere manier gaan verwijzen naar de zogenaamde executieve functies. Deze hogere hersenfuncties worden wel vergeleken met de taken van een ondernemer van een groot bedrijf. Ondernemend gedrag - als cruciaal onderdeel van de 21st century skills - is in het vervolgonderwijs en in de maatschappij erg gewenst. Door dit nu al aan te wakkeren, zal dit qua methode voor mensen met ASS later geen (vaak traumatische) verandering betekenen.

Al deze elementen toegepast in het leren leidt tot ondernemend leren.